MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formu’nun (“Ön Bilgilendirme Formu”) konusu Alıcı tarafından satın alınan aşağıda belirtilen hizmetlerle ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarih ve 29188 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 5. maddesi uyarınca  Alıcı’nın bilgilendirilmesinden ibarettir. Alıcı işbu Ön Bilgilendirme Formu’nu kabul etmekle, Sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa ek ücretleri işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen esaslara uymak suretiyle ödeme yükümlülüğü altına gireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. 1. TARAFLAR
  1. 1. SATICI

Unvan

: ADRENO GİYİM A.Ş.

Adres

: 15 Temmuz Mah. BAHAR Cad. No.37 Bağcılar İstanbul

Vergi Dairesi

: Bolu VD

Vergi Numarası

: 0080839453

MERSIS Numarası

: 00088083945300011

Telefon

: 0850 441 51 51

İnternet Sitesi

: www.adrenoforlife.com

E-posta

[email protected]

 

 1. 2.KONU

İşbu metnin konusu, Alıcı'nın Satıcı'ya www.adrenoforlife.com uzantılı web sitesinin, aplikasyonunun ve buna bağlı tüm uygulamaların (“İnternet Sitesi”) üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği, Ön Bilgilendirme Formu ve İnternet Sitesi’nde nitelikleri ve satış bedeli belirtilen ürünlerin (“Ürün”) sunumu ve satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (“6502 Sayılı Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Satıcı’nın ön bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmesini amaçlamaktadır.

 

 1. 3.SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

3.1. Alıcı, İnternet Sitesi’nde özellikleri, fiyatı ve görselleri olan ürünlerden isteğine uygun olanı seçmiş olup  Alıcı, satış işleminin tamamlanması ile ürünün teslimatına başlanacağını bilmekte ve bu hususu kabul etmektedir.

 1. 4.ÖDEME
  1. Ürün(ler)’in İnternet Sitesi’nde belirtilen satış fiyatı Alıcı tarafından a) kredi kartı aracığıyla ile ödenecektir. Ödeme şekli Alıcı tarafından ödeme esnasında seçilecektir.
 1. Kredi Kartı ile Ödeme
  1. 2.Alıcı, kredi kartı ile ödeme yöntemini tercih ettiğinde İnternet Sitesi’nde alışverişini tamamlamadan önce ilgili sayfada kredi kartı bilgilerini girecektir. Alıcı, ilgili sayfada uygun olduğu ölçüde yer alan taksit seçeneklerinden dilediğini tercih edebilir veya tek çekim seçeneği ile ödemeyi gerçekleştirebilir.
  1. 3.Alıcı’nın taksit seçeneklerinden birisini tercih etmesi üzerinde Alıcı’nın bankasına iletilecek sipariş toplamının kaç taksitle ödeneceği bilgisi yer alacaktır.

  1. 4.Kredi kartı ile tek çekimde ödemede bulunulabileceği gibi, kampanyalar kapsamında belirlenebilecek sayıda takside bölünmek suretiyle vadeli ödeme de yapılabilir. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile Banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Alıcı’nın bankası kampanyalar düzenleyerek seçilen taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür kampanyalar Alıcı bankasının inisiyatifindedir ve Satıcı’nın bilgisi dâhilinde olması durumunda İnternet Sitesi’nde kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir.
  1. 5.Alıcı, kredi kartı ile ödeme yöntemi sırasında verilecek kart bilgilerinin doğruluğundan sorumlu olacaktır.
  1. 6.Kredi kartı ile ödeme yöntemi seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

 

 1. 5.TESLİMAT
  1. Ürün, Alıcı'nın İnternet Sitesi üzerinde belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, faturası ile birlikte paketlenmiş olarak sözleşmenin kurulmasından sonra en geç otuz (30) gün içinde teslim edilir, savaş, doğal afet, ayaklanma, grev, lokavt, sel, yangın, deprem, salgın hastalık gibi Satıcı’nın herhangi bir kusuru olmaksızın ortaya çıkan ve makul önlemlerle engelleyemeyeceği hallerde bu süre uzayabilir.
  1. Ürün(ler)in teslim edilmesinin imkansızlaşması halinde Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç (3) gün içerisinde Alıcı’ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirecektir ve varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri yukarıdaki prosedürlere uygun olarak bildirim tarihinden itibaren en geç otuz (30) gün içerisinde iade edecektir.
  1. Alıcı, otuz (30) gün içerisinde Ürün(ler)in kendisine teslim edilememesi halinde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. Sözleşmenin teslim süresinin gecikmesi nedeniyle Alıcı tarafından feshi durumunda, SATICI teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren otuz (30) gün içinde Alıcı’ya 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci maddesine göre belirlenen kanuni faiziyle birlikte geri ödeyecektir.
  1. Teslim anında Alıcı'nın adresinde bulunmaması durumunda dahi Satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Alıcı'nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden Satıcı sorumlu değildir. Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve 6502 sayılı Kanunu’nun 55 ve 56. maddelerine uygun olarak Garanti Belgesi Yönetmeliği kapsamında garanti belgesi düzenlenmesi zorunlu ise garanti belgeleri ve Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği uyarınca kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
  1. Ürün, Alıcı'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.
  1. Alıcı, Ürün'ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün'de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürün'ü kabul etmemekle ve Kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde Satıcı sorumluluk kabul etmeyecektir.
  2. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’nin Alıcı tarafından onaylanması ve ürün bedelinin Alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya Banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürünü teslim yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
  3.  Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların kargo bedelinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, kargo bedeli Satıcı’ya aittir. Bunun dışında teslimat masrafları Alıcı’ya aittir.

 

 1. 6. CAYMA HAKKI
  1. Alıcı, ürünlerin kendisine veya belirlediği kişi/kuruluşa tesliminden itibaren otuz (30) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Satıcı'ya aittir.
  1. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise Alıcı veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak Alıcı, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;
 1. Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
 2. Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
 3. Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirim, otuz (30) günlük süre içinde Satıcı'ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile aşağıdaki iletişim kanallarına yapılması ve ürünün işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına aykırı bir şekilde kullanılmamış olması gerekir;

Cayma bildiriminin yapılacağı;

Adres

15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. No.37 34212 BAĞCILAR/İSTANBUL

E-posta

[email protected]

  1. Ürün’ün faturası tüzel kişiye düzenlenmişse, iade eden kurum tarafından düzenlenen iade faturası ile birlikte iade edilmesi gerekmektedir. Tüzel kişilere düzenlenen sipariş iadeleri, bu tür iade faturası olmadan tamamlanmayacaktır.
  1. Alıcı'nın kutuyu, ambalajı, varsa standart aksesuarları, Ürün ile birlikte Satıcı'ya, eksik bir ürün olmadan iade etmesi gerekmektedir. Alıcı, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde ürünü Satıcı veya yetkili temsilcisine geri göndermekle yükümlüdür. İadeye ilişkin teslim İnternet Sitesi’nde belirtilen İade Şartları’nda yer alan usul ve esaslara göre belirtilen adrese belirtildiği şekilde yapılacaktır.
  1. Alıcı'ya atfedilebilecek herhangi bir nedenle Ürün'ün değerinde herhangi bir azalma meydana gelmesi halinde veya Ürün’ün iadesinin imkânsızlaşması halinde Alıcı, kusuru oranında Satıcı'nın zararını tazmin etmekle yükümlüdür.
  1. Vergi mevzuatı gereği fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.
  2. Kanunen cayma hakkı öngörülmemiş hallerde cayma hakkından faydalanılamayacağı gibi bu hakkın usulüne uygun veya zamanında kullanılmadığı durumlarda Alıcı cayma hakkını kaybeder.
  3. Satıcı’nın, kanuna uygun cayma halleri ve diğer sipariş-Sözleşme iptallerinde Alıcı’dan, eğer varsa Ürün bedelinde indirim ve/veya her türlü ödül puanı vb. parasal değerleri tahsil ve mahsup hakları saklıdır.

Cayma hakkı kullanılmayacak ürün ve hizmetler;

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Alıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya Alıcı’ya anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

 1. 7ŞİKAYETLER VE YETKİLİ MAHKEME

Alıcı, Ürün ile ilgili şikayetlerini Satıcı’nın aşağıdaki yazılı iletişim kanalları ile Satıcı’ya bildirebilir.

Çağrı Merkezi

0850 441 51 51

   

E-posta

[email protected]

  1. Ticaret Bakanlığı ve ilgili mevzuat gereğince ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu değeri aşan durumlarda Alıcı'nın yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 

 1. 8.YÜRÜRLÜLÜK

İş bu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda Alıcı tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir. Alıcı, Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen maddeleri okuduğunu, kabul ettiğini ve herhangi bir itirazının olmadığını işbu Ön Bilgilendirme Formu’na konu siparişinin ödeme yükümlülüğü doğuracağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

adrenoforlife.com olarak web sitesi deneyiminizi iyileştirmek için yasal mevzuata uygun çerezler (cookies) kullanmaktayız. Sitemizde kalmanız halinde çerez erişimine izin vermiş sayılırsınız.