Üyelik Sözleşmesi

        Sitemize üye olmadan önce aşağıda yer alan sözleşmeyi dikkatlice okuyunuz lütfen.

        1.Taraflar

a) www.adrenoforlife.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten 15 Temmuz, Bahar Cad. No37, 34212 Bağcılar/İstanbul (Tel: 0850 441 5151 email:[email protected]) adresinde mukim Adreno Giyim Anonim Şirketi. (Bundan böyle “Adreno Giyim Anonim Şirketi”  olarak:  anılacaktır). b) www.adrenoforlife.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, tarafların bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

 2. Sözleşmenin Konusu

2.1.İşbu Sözleşme'nin konusu Adreno Giyim Anonim Şirketi'nin sahip olduğu internet sitesi www.adrenoforlife.com 'dan dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

2.2.Adreno Giyim Anonim Şirketi‘nin, internet sitesi üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir. Adreno Giyim Anonim Şirketi‘nin, internet sitesi üzerinden vereceği hizmetler, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; Adreno Giyim Anonim Şirketi‘ne ait www.adrenoforlife.com. adresinde satışa sunulan ürünlerin; Üye tarafından bedeli ödendikten sonra, “sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi“ borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından Adreno Giyim Anonim Şirketi adına ayıpsız olarak teslimidir.

2.3. Adreno Giyim Anonim Şirketi, internet sitesi üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri internet sitesinde yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

2.4. İnternet sitesi bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların Adreno Giyim Anonim Şirketi tarafından belirlenecek ve internet sitesinin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. Adreno Giyim Anonim Şirketi bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri internet sitesinde yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

2.5. Kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla Kullanıcı veya Üyenin iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmadan, yapılan değişiklik Kullanıcı veya Üyeye iletilir.

 3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, www.adrenoforlife.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu Adreno Giyim Anonim Şirketi'nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 3.2. Üye Adreno Giyim Anonim Şirketi tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Adreno Giyim Anonim Şirketine karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Adreno Giyim Anonim Şirketi'nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

 3.3. Üye www.adrenoforlife.com.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

 3.4. Üye, www.adrenoforlife.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, Truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

 3.5. www.adrenoforlife.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin  Adreno Giyim Anonim Şirketi hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur.  Adreno Giyim Anonim Şirketi'nin üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Adreno Giyim Anonim Şirketi, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.adrenoforlife.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Adreno Giyim Anonim Şirketinden tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Adreno Giyim Anonim Şirketi bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde Adreno Giyim Anonim Şirketi'nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. Adreno Giyim Anonim Şirketi'nin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Adreno Giyim Anonim Şirketi 'nin hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www.adrenoforlife.com internet sitesi yazılım ve Adreno Giyim Anonim Şirketi mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11 Adreno Giyim Anonim Şirketi tarafından www.adrenoforlife.com m internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. Adreno Giyim Anonim Şirketi., üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Adreno Giyim Anonim Şirketi ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b)  Adreno Giyim Anonim Şirketi.ve www.adrenoforlife.com web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.13. www.adrenoforlife.com web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.adrenoforlife.com om web Sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.14. Adreno Giyim Anonim Şirketi., sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya www.adrenoforlife.com com web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.15. Adreno Giyim Anonim Şirketi üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.16. Taraflar, Adreno Giyim Anonim Şirketi 'ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.17. İşbu internet sitesi’nin sahibi Adreno Giyim Anonim Şirketi’dir. Bu internet sitesinde bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve internet sitesinin sunumu Adreno Giyim Anonim Şirketi’nin ya da Adreno Giyim Anonim Şirketi’nin izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu internet sitesindeki bilgilerin ya da internet sitesi sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code‘ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile internet sitesi içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel ve sair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Üye, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan internet sitesi yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Adreno Giyim Anonim Şirketi ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üye , Adreno Giyim Anonim Şirketi hizmetlerini, Adreno Giyim Anonim Şirketi bilgilerini ve Adreno Giyim Anonim Şirketi’nin telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Adreno Giyim Anonim Şirketi’nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve Adreno Giyim Anonim Şirketi’nin yazılı izni ile mümkündür.

3.18. Adreno Giyim Anonim Şirketi, internet sitesine erişilmesi, internet sitesinin ya da internet sitesindeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Adreno Giyim Anonim Şirketi, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu internet sitesinde ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da internet sitesinin kullanılması ile Adreno Giyim Anonim Şirketi’nin kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Adreno Giyim Anonim Şirketi tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Adreno Giyim Anonim Şirketi, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.

5. ihtilafların Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik

6.1. Adreno Giyim Anonim Şirketi, üye tarafından site üzerinden kendisine iletilen kişisel veriler de dahil bilgileri, yürürlükte bulunulan uygulanabilir mevzuat hükümlerinin izin verdiği çerçeve ile sınırlı olarak, "Kullanım Koşulları" ve kişisel verileri ihtiva ettiği müddetçe kişisel verilerin toplandığı sürece özgülenmiş aydınlatma ve açık rıza metni hükümleri doğrultusunda işleyebilir. Kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında detaylı bilgiye ve aydınlatma metinlerimize site üzerinden ve özellikle kişisel verilerinizin toplandığı sayfalardan ulaşabilirsiniz.

6.2. Ayrıca site’ye kayıt olmadığınız veya başka bir şekilde bize kişisel veri iletmediğiniz takdirde, ziyaretiniz dolayısıyla tarayıcınızın otomatik olarak sunucuya ilettiği ‘sunucu günlük dosyalarında’ aşağıda belirtilen bilgileri toplanır ve işlenir: IP adresi, ziyaret tarih ve saati, GMT’ye göre saat dilimi farkı, talebin içeriği (açılan sayfalar), erişim durumu / HTTP durum kodu, aktarılan veri miktarı, talebin geldiği web sitesi, tarayıcı bilgileri, işletim sistemi ve arayüzü, tarayıcı yazılımının dili ve sürümü.

6.3. Adreno Giyim Anonim Şirketi, üye kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, site 'nin hangi bölümlerinin ziyaret edildiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati ve benzeri kişisel verileri yalnızca kişisel verilerin korunması düzenlemeleri uyarınca Adreno Giyim Anonim Şirketi  tarafından hazırlanan ilgili aydınlatma metinleri hükümleri ile sınırlı olarak ve açık rıza gereken hallerde yalnızca konuya ilişkin açık rıza verilmesi halinde istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi ilgili metinlerde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak kullanabilir.

7. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Adreno Giyim Anonim Şirketi işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Adreno Giyim Anonim Şirketi açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Adreno Giyim Anonim Şirketi’nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

8. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

adrenoforlife.com olarak web sitesi deneyiminizi iyileştirmek için yasal mevzuata uygun çerezler (cookies) kullanmaktayız. Sitemizde kalmanız halinde çerez erişimine izin vermiş sayılırsınız.